Fonden for Billige Boliger

Fonden for Billige Boliger er en erhvervsdrivende non-profit-virksomhed med almennyttigt sigte og formål i bred forstand. Vi har ingen kapitalejere og bruger vores overskud til udvikling og nytænkning i bolig og byggeri.

Fonden for Billige Boliger blev stiftet i 2006 af Akademisk Arkitektforening, BoligFonden Kuben, DISfonden, KAB Fonden og Kooperationen. Fonden blev stiftet i forbindelse med overborgmester Ritt Bjerregaards program for billige boliger i København. Fondens virksomhed er dog ikke begrænset til København.

Fonden ejer to datterselskaber; Kuben Byg A/S samt Selskabet for Billige Boliger A/S. Fondens grundlæggende koncept består i at tilbyde to typer af boliger. Markedsboliger der sælges på det almindelige boligmarked (Kuben Byg A/S) og billige boliger (Selskabet for Billige Boliger A/S) der tilbydes til købere med små mellemindkomster, der ellers ikke ville have muligheder på ejerboligmarkedet.

Kuben Byg A/S udfører forretningsmæssige aktiviteter, mens Selskabet for Billige Boliger A/S varetager Fondens opgaver vedr. billige boliger, herunder opgaver for bygge- og bofællesskaber.

Begge selskaber udfører såvel byggeri i eget regi med henblik på salg i forprojekt som byggeforretningsførelse for andre aktører.

Såvel Fonden som selskaberne har ambitioner om at deltage i den faglige debat om bolig-, by- og byggepolitik, bl.a. gennem Fondens og selskabernes fælles bestyrelse og direktion.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, der dels udpeges af de fem stiftende organisationer, dels udpeges af bestyrelsen selv. Datterselskaberne ledes af en bestyrelse på 3-8 medlemmer.

Den daglige ledelse varetages af en direktion på 1-3 medlemmer.

Ledelsen er ligeledes ledelse i både Kuben Byg A/S og Selskabet for Billige Boliger A/S.

Fonden og datterselskaberne ønsker at være en relativt lille organisation med beskeden stab, men med et stærkt netværk af eksterne samarbejdspartnere i form af arkitekter, tekniske, juridiske og økonomisker rådgivere, ejendomsmæglere og entreprenører m.fl. Kredsen af samarbejdspartnere er ikke ganske fast, men stabil.

Gratis bog om byggefællesskaber

Vi i samarbejde med Jørgen Nue Møller udarbejdet bogen “Bo og byg i fællesskab“. Den fortæller meget mere om, hvad byggefællesskaber er og hvordan man kommer i gang med det.

Bogen er gratis og kan downloades her (uden e-mail)

Datterselskaber:

Fonden for Billige Boligers datterselskab er nu blevet registeret som Social Økonomisk Virksomhed

 Læs mere om Billige Boliger her

Igangværende projekter:

Fællesbyg

Vil du have besked, når vi har et projekt nær dig?

Medlemskaber:

© Copyright - fondenforbilligeboliger