Uddelingsstrategi

Fondens hovedformål er at fremme udvikling og opførelse af boliger i danske byer, hovedsagelig billige boliger for hustande med almindelige indkomster.

Det planlægges ikke at foretage uddelinger i 2016, da konsolidering af Fonden og datterselskaber prioriteres.